บันทึกเหตุผลและข้อเสนอแนะของต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และอนุรักษ์สัตว์ป่า

บันทึกเหตุผลและข้อเสนอแนะของต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และอนุรักษ์สัตว์ป่า Free!
Page 2 Page 3
  • 32 หน้า
  • 21.76 MB
  • 3 พ.ค. 2558
  • วารสารสาส์นสืบ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

บันทึกเหตุผลและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. …. จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 30 เมษายน 2558(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้