practice reading

practice reading
Page 2 Page 3
  • 110 หน้า
  • 21.56 MB
  • 17 เม.ย. 2558
  • ครูนพติวเตอร์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿169.00

หนังสือนี้ผู้เขียนเป็นติวเตอร์ที่สอนภาษาอังกฤษมากว่า 10 ปี พบปัญหาว่าเด็กนักเรียนส่วนมากอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก จึงทำให้เกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเรียน หนังสือเล่มนี้จะช่วยเป็นคู่มือการอ่านเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้