ทำอย่างไรจะหายโกรธ [พระพรหมคุณาภรณ์]

ทำอย่างไรจะหายโกรธ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเองในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร...
       คนโบราณท่านรู้ใจและเห็นใจคนขี้โกรธ จึงพยายามช่วยเหลือ โดยสอนวิธีการต่างๆ สำหรับระงับความโกรธ วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะสำหรับคนมักโกรธเท่านั้น แต่เป็นคติแก่ทุกคน ช่วยให้เห็นโทษของความโกรธ และมั่นในคุณของเมตตายิ่งขึ้น... 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่    (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Nattida Srisuwan
  2 Jan 14 20:53
 • phraaek
  3 Oct 13 13:35
  กราบนมัสการในความกรุณาที่ให้ได้มีปัญญาจากการอ่านธรรมนิพนธ์
 • Your Name
  20 Aug 13 18:58
  Ok
 • amor
  11 May 13 00:51
  อนุโมทนาสาธุ
 • วิลาวรรณ วงค์ลังกา
  13 Oct 12 23:32
  กราบนมัสการในความกรุณาที่ให้ได้มีปัญญาจากการอ่านธรรมนิพนธ์
1 2