เขียนปลดปล่อยชีวิต การอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิตชุดที่ ๗

เขียนปลดปล่อยชีวิต การอบรมเขียนเปลี่ยนชีวิตชุดที่ ๗ Free!
Page 2 Page 3

การอบรมกระบวนการเขียนทางจิตวิทยาเพื่อการเยียวยาและดูแลกายใจ

ในหัวข้อ “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต”  
(Active Journal for Self-Healing and Transformation)  

คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 7 @2558(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    15 Feb 15 10:38
    เป็นการอบรมการเขียนเพื่อการเยียวยาและการพัฒนากายจิต เปิดรับแล้วครับ
1