๒๔ ธรรมทาน ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน)

๒๔ ธรรมทาน ๔๐๐๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
  • 20 หน้า
  • 1.08 MB
  • 26 ธ.ค. 2560
  • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ ของบางอย่างดีกับคนๆ หนึ่ง แต่ไม่ดีกับทุกคนเสมอไป แต่สำหรับวิมุติพระนิพพานนั้น เมื่อถึงที่สุดแล้ว จึงต้องดีที่สุดสำหรับทุกคนอย่างแน่นอน , เหนือฟ้ายังมีฟ้า ในเรื่องความบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้น เมื่อถึงที่สุดแล้ว ไม่มีใครเหนือใคร (ปกหน้า) ”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้