๒ พุทธจิต ๓๓๓๐ (ใช้อ่าน)

๒ พุทธจิต ๓๓๓๐ (ใช้อ่าน) Free!
Page 2 Page 3
 • 12 หน้า
 • 0.71 MB
 • 28 ก.ย. 2560
 • พระ สุปัญญา ธนปัญโญ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

“ พุทธจิต คือ จิตที่มีความอิสระอย่างสมบูรณ์เต็มที่ ไม่มีอำนาจใด สามารถเข้ามาครอบงำจิตได้ จึงไม่มีความยินดีที่จะอยู่ใต้บังคับบัญชาของใคร ผู้ใดเข้ามาครอบงำ หรือ กระทำสิ่งใดล่วงเกินโดยมิชอบ จะเกิดบาปกรรม ” ๑ ฉลาดแบบปุถุชน คือ แบบโลกๆ อยู่ จิตยังไม่ปล่อยวาง อบายภูมิ ยังไม่ปิด ยังไม่ใช่ อริยบุคคล ๒ ฉลาดแบบอริยบุคคล ศีลจะบริสุทธิ์ตลอดชีวิต เริ่มต้น ที่ พระโสดาบัน แต่จิตยังไม่ปล่อยวาง พระสกิทาคามี จิตเริ่มปล่อยวาง ละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ เต็มภูมิ ที่ พระอรหันต์ (ปล่อยวางข้างนอก ปล่อยวางข้างใน และ ปล่อยวางด้วยประการทั้งปวง) (หน้า ๑ , ๙)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Techasit
  12 Apr 19 16:46
  สาธุธรรม ขออนุญาติคัดลอกนำไปเผยแพร่ครับ
1