พระเจ้ามีจริงหรือ?

พระเจ้ามีจริงหรือ? Free!
  • 6 หน้า
  • 0.43 MB
  • 14 ธ.ค. 2557
  • องค์การคริสตจักรพระคุณของพระเจ้า
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เรื่องพระเจ้ามีจริงหรือ? พระเจ้ามีจริงซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างและใช้ชีวิตแก่เราขอให้เราทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงรักเราจนได้ประทานพระเยซูคริสต์มาเพื่อรับโทษบาปแทนเรา นั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงต้องการช่วย คนบาป ให้รอดพ้นจากความบาป ผู้เขียน อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้