จอมคนแห่งสยาม 9 องครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน

จอมคนแห่งสยาม 9 องครักษ์พิทักษ์แผ่นดิน
Page 2 Page 3
  • 163 หน้า
  • 22.80 MB
  • 18 พ.ย. 2557
  • สำนักพิมพ์ยอดมาลา
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿150.00 ฿99.00

วันนี้ประเทศไทยกำลังเดินมาสู่ทางตัน เพราะผู้บริหารประเทศละเลย มองข้ามความสุขของปวงชนชาวไทย เอาสมอง เวลา งบประมาณ ไปบริหารงานในส่วนที่พิจารณาแล้วว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเท่านั้น เพราะสิ่งที่ต้องการคือ “เงิน” หาใช่อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ ดังนั้นผู้ใดเป็นผู้ให้เงินแก่บรรดาผู้แทนสภาไทย เขาก็พร้อมจะทำงานรับใช้อย่างสุดความสามารถ โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ตามมาจะเบียดบังหรือลดทอนสิทธิของประชาชนส่วนใหญ่หรือไม่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้