วิปัสสนานัย เล่ม ๒

วิปัสสนานัย เล่ม ๒ Free!
Page 2 Page 3

       จากเนื้อหาของวิปัสสนานัยเล่มที่ ๑(ดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง) ได้ต่อเนื่องมาสู่เล่มที่ ๒ ซึ่งว่าด้วยเรื่องเส้นทางสู่โสฬสญาณและวิปัสสนาญาณขั้นต่างๆ ซึ่งท่านพระอาจารย์มหาสีสยาดอได้เขียนไว้โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฏก อรรถกถา และฎีกา ผสานความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกันถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่ายขึ้นจึงช่วยลดความขัดแย้งในฝ่าย ปริยัติและปฏิบัติอันเป็นผลมาจากความเห็นที่แตกต่าง ด้วยผลที่พิสูจน์ได้ จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุที่หนังสือเล่มนี้พร้อมไปด้วยหลักการและกระบวนการ จึงเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่ตัดเย็บดีแล้ว พร้อมให้นำมาสวมใส่ได้ทันที ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามก็สามารถเห็นผลจนไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานได้

ฟังออนไลน์และดาวน์โหลด เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนานัย เล่ม ๒

ดาวน์โหลดหนังสือวิปัสสนานัย เล่ม ๑(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • petch pornnoppa
    26 Jun 18 19:58
    หนังสือดีค่ะ
  • Jirakit Rungjirasakul
    19 Mar 17 12:35
    ขอบพระคุณครับ.
1