บทเรียน ความรู้สึก และการค้นพบ-เขียนปลดปล่อยชีวิต57

บทเรียน ความรู้สึก และการค้นพบ-เขียนปลดปล่อยชีวิต57 Free!
Page 2 Page 3

หนังสือรวมบทเรียน ความรู้สึก และการค้นพบ จากคอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต#4@2557
ในหัวข้อ "เขียน=ปลดปล่อยชีวิต"

โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
งานเขียนชิ้นนี้คือการรวบรวมส่วนหนึ่งจากบันทึกและการทบทวนจากผู้เข้ารับการอบรม  ประสบการณ์และหัวใจเหล่านี้คือตัวแทนของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งในโลก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เครือข่ายยุวโพธิชน มูลนิธิสัมาชีพ
    23 Sep 14 13:34
    ติดตามการอบรมได้ทาง facebook.com/khianpianchiwit
1