กินเจเว้นกรรม

กินเจเว้นกรรม Free!
1 2 3

       กินเจเว้นกรรม วัตถุประสงค์ของการกินเจ ผู้ปฏิบัติ ซักฟอกมลทินออกจากร่างกาย วาจาและจิตใจ ควรงดเว้นการกระทำกิจใด ๆ อันเป็นสิ่งก่อความเดือดร้อนและเบียดเบียนต่อสัตว์ร่วมโลกด้วยกัน กล่าวคือ ไม่เอาชีวิตสัตว์มาต่อเติม บำรุงชีวิตเรา ไม่เอาเลือดของสัตว์มาทดแทนเป็นเลือดของเรา ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาชดเชยเป็นเลือดของเรา 

หนังสือที่เกี่ยวข้อง : ครบเครื่องเรื่องอาหารเจ
ดาวน์โหลด http://www.ebooks.in.th/ebook/2205/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้