สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WordPress

สร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WordPress
Page 2 Page 3
  • 41 หน้า
  • 3.64 MB
  • 6 ส.ค. 2557
  • สรายุทธ หล้าวิไลย์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿120.00 ฿100.00

ใน Ebook เล่มนี้จะเป็นการพูดถึงการใช้งาน WooCommerce ซึ่งเป็น Plugin ที่ใช้ในการทำร้านค้ากับ Wordpress ซึ่ในเล่มนี้ก็จะมี การใช้งานแต่ละส่วนการโพสต์สินค้า การเช็คสินค้า การดูลูกค้ามีกี่คน เราขายดีหรือเปล่าเล่า แล้วก็จะแนะนำในเรื่องของ Theme WooCommerce ที่ช่วยสร้างร้านค้าออนไลน์ให้ด้วยสวยขึ้น โดตัวท่านเองไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้