บันไดดาว

บันไดดาว Free!
Page 2 Page 3

เป็นผลงานบนเส้นทางของคนเขียนกลอนคนหนึ่งที่เริ่มตั้งแต่ฝึกเขียนจนได้ลงพิมพ์ในนิตยสารหลายฉบับ(ฉบับแก้ไข bug)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • วชิระ อินทร์อุดม
    25 Sep 14 23:56
    ความพยายามและผลสัมฤทธิ์ของความพยายามจะไปด้วยกันเสมอครับ
1