คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

คู่มือระบบการจัดเก็บสินค้าสมัยใหม่ สำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเทคนิคการจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า  และอุตสาหกรรมการผลิต โดยมุ่งเชื่อมโยงเทคนิคการจัดเก็บกับการเคลื่อนย้ายสินค้า วิธีการใช้ฐานเลื่อน ป้ายปิด การบรรจุหีบห่อ เพื่อกำหนดวิถีทางที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านระบบคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

สารบัญ
บทที่ 1 การกำหนดแผนผังชั้นวางและปริมาณการจัดเก็บสินค้า
บทที่ 2 ประเภทของฐานจัดเก็บสินค้า
บทที่ 3 ระบบชั้นวางสินค้า
บทที่ 4 ระบบชั้นวางคลังสินค้าอะไหล่
บทที่ 5 เทคนิคการประหยัดพื้นที่คลังสินค้า(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้