กุสลา ธมฺมา [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์]

กุสลา ธมฺมา [น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์] Free!
Page 2 Page 3

      “กุสลา ธมฺมา ” แปลว่า กุศลธรรม เป็นคำนำหน้าของบทสวดมนต์ ที่นิยมสวดในงานบำเพ็ญกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ อันเป็นหนังสือที่ต้องการทำเพื่อแจกจ่ายในงานบำเพ็ญกุศลแก่ ผู้วายชนม์ ที่เรียกกันทั่วไปว่า งานศพ ซึ่งเป็นงานสุดท้ายในชีวิตของคนทุกคน ที่ตนเองไม่ได้มีโอกาสได้จัด มีแต่ญาติ มิตร ที่จะช่วยกันจัดให้ เพื่อที่จิตใจของเราจะได้เกิดเป็นบุญกุศลทั้งแก่ตนเอง และอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับได้ อย่างเต็มที่
      แม้งานเช่นนี้ จะเป็นงานที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น และมีความเศร้าเสียใจของญาติมิตรอยู่เสมอ แต่ผู้ที่ไปงานศพ จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคล เป็นบุญ เป็นกุศลอย่างมาก แต่มักจะไม่เข้าใจกัน ทำให้ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งต่อตนเอง ต่อเจ้าภาพ และต่อผู้วายชนม์ในงานบำเพ็ญกุศลนี้ จะได้สมาทานศีลห้า ได้ฟังสวดพระอภิธรรม ได้ทอดผ้าด้วยตนเอง หรือได้ร่วมอนุโมทนาในการทอดผ้าบังสุกุล อานิสงส์ของบุญทั้งหมดนี้มากมายมหาศาล ประมาณไม่ได้ หนังสือเล่มนี้รวบรวมหลักธรรมทั้งหลาย ที่เกี่ยวข้องกับบุญกุศลที่เราจะพึงได้รับในงานนี้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของ น.พ. จักรพงศ์ ไพบูลย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้