"อริยมรรค" หนทางอันประเสริฐ [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม]

"อริยมรรค" หนทางอันประเสริฐ [พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม] Free!
Page 2 Page 3

       ชีวิตของคนเปรียบเสมือนรถยนต์คันหนึ่งที่วิ่งอยู่บนถนนหนทาง ทางดีก็นำ เราไปดี ทางร้ายก็นำ เราไปทางร้าย ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากเราดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง เราก็มีสุคติภพจนถึงได้พบพระนิพพานเป็นที่หมาย หากทว่าเราดำเนินชีวิตทางร้ายก็กลับกลายจากภพภูมิมนุษย์ลงสู่ทุคติภูมิ...
       หนทางใดเล่าคือหนทางที่ดี คือหนทางที่ประเสริฐ...?
       อริยมรรค คือ หนทางที่ประเสริฐ...
       หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่อง “อริยมรรค” ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” ได้เมตตามอบไว้ให้กับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปสู่จุดมุ่งหมายอันเป็นหนทางที่ประเสริฐ เพื่อหยุดเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของพระอาจารย์กัณหา สุขกาโม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้