สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์]

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข - Peace Through Freedom and Happiness [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       คำปราศรัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมปิฎก ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ (UNESCO Prize for Peace Education) ณ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
       ** ฉบับ 2 ภาษา โดยเริ่มภาษาอังกฤษก่อนแล้วต่อด้วยภาษาไทย 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์ คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้