ให้ทานเพื่ออะไร

ให้ทานเพื่ออะไร Free!
Page 2 Page 3

       การให้ทานเป็นขั้นแรกของการสร้างสม อบรมบารมี โดยเริ่มต้นจากการรู้จักสละแบ่งปันวัตถุ แล้วพัฒนาไปสู่การรู้จักให้อภัย จนกระทั่งเป็นผลทำให้จิตใจพัฒนาไปสู่การสละสิ่งไม่ดี สิ่งเศร้าหมองและกิเลสในใจได้ง่ายขึ้น ดังนั้นความเข้าใจในเรื่องการให้ทานจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหันมาศึกษา ส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมคำสอนเกี่ยวกับการให้ทานจากพระไตรปิฎกไว้ด้วย เพื่อจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและความยินดีในการให้ทานให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้