สิริแห่งพุทธะ

สิริแห่งพุทธะ Free!
Page 2 Page 3

       ประมวลนิพนธ์สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทธสิริ) แห่งวัดโสมนัสวิหาร พระอริยะเจ้าผู้เป็นที่เคารพยิ่งแห่ง 3 รัชกาลยุครัตนโกสินทร์ และตันวงศ์นิกายธรรมยุติ พระผู้นิพนธ์คำสอนที่ครูบาอาจารย์สายพระป่านำไปศึกษาปฏิบัติจนบรรลุธรรมระดับสูง (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นายสุเทพ สีห์สุริยา
    19 Jul 17 13:22
    โมทนาด้วยครับ
  • boon
    28 May 14 16:24
    thank you
1