กายหายไข้ ใจหายทุกข์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

กายหายไข้ ใจหายทุกข์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3

       ...ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ กายเป็นหน้าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่รักษากาย แต่ใจนั้นเป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของตนเอง... ให้ตั้งใจไว้ว่า "ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย" ...อาจจะนำมาเป็นคำภาวนาก็ได้ว่า... "ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย" ...
       ...เวลาเรารักษาพยาบาล มักจะเ้น้นแต่เรืองทางร่างกาย เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยบอกก็คือเรื่องเจ็บป่วยทางกาย... แต่ทางใจเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วย เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในโรงพยาบาล ต้องเตรียมใจไว้เลยว่า จะรักษาคนป่วยคนไข้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่รักษากายอย่างเดียว...

ฉบับพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕๘ เมษายน ๒๕๕๗  

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • นักเดินทาง
    16 Jun 16 10:47
    หนังสือดีๆที่ควรอ่านกันทุกคนครับ
1