ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา: การทอผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา: การทอผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน Free!
Page 2 Page 3
 • 89 หน้า
 • 21.84 MB
 • 30 เม.ย. 2557
 • Information Sciences
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนและสงวนลิขสิทธิ์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดเก็บ และเผยแพร่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป​​(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • คณาวุฒิ
  9 Sep 14 23:52
  ยอดเยี่ยมมากครับ
1