๑๐๐ คำอธิษฐานจากพระไตรปิฎก

๑๐๐ คำอธิษฐานจากพระไตรปิฎก Free!
Page 2 Page 3

       คำว่า “อธิษฐาน” ไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแบบหวังผลดลบันดาลโดยไม่กระทำเหตุ แต่หมายถึงการตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ตั้งใจจะรักษาสัจจะ ตั้งใจจะประกอบความเพียร เป็นต้น โดยได้คัดเลือกเอาพุทธพจน์สั้นๆ นำมาเป็นข้ออธิษฐานประจำวัน หากได้อ่านพุทธพจน์เหล่านี้วันละบทก็จะเป็นแรงหนุนใจให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น และจะเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปีฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ด้วยการปฏิบัติบูชา ซึ่งทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาอย่างยอดเยี่ยมกว่าการบูชาทั้งปวง 
       ขอให้ท่านผู้อ่านหนังสือ “๑๐๐ คำอธิษฐานจากพระไตรปิฎก” เล่มนี้ เสียสละเวลาในแต่ละวัน วันละประมาณ ๕ นาที ทำจิตใจให้สงบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย แล้วเปิดอ่านคำอธิษฐานนี้วันละ ๑ บท ด้วยความตั้งใจจริง ให้ระลึกนึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาคุณ น้อมอัญเชิญพระคุณเหล่านั้น มาประดิษฐานในจิตใจของเรา จะทำให้มีแรงหนุนใจ มีกำลังใจ ถ้าท่านสามารถอธิษฐานพระพุทธพจน์นี้ด้วยความตั้งใจจริงได้บ่อยๆ มากเพียงไร ชีวิตของท่านจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากเพียงนั้นอย่างน่ามหัศจรรย์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ญาณพนธ์
    29 Dec 16 22:07
    ดีมาก ทั้งความรู้ และพลังส่งเสริมให้ปฏิบัติ
  • boon
    22 Apr 14 16:32
    thank you
1