ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม [พุทธทาส]

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม [พุทธทาส] Free!
Page 2 Page 3
 • 51 หน้า
 • 0.40 MB
 • 16 ก.ย. 2554
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หากเปรียบชีวิตเหมือนกับการเดินทาง ภูเขาลูกใหญ่คือ อุปสรรคที่ขวางกั้นไม่ให้เราเดินทางได้อย่างราบรื่น สะดวกสบาย ถ้าต้องการไปถึงจุดหมายนั้น เราก็ต้องข้ามภูเขาลูกใหญ่นั้นไปให้ได้

หนังสือ “ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม” คือปาฐกถาของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่กล่าวถึงภูเขาที่ขวางอยู่ในวิถีทางแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ท่านอธิบายไว้ว่า ภูเขาที่อันตรายที่สุด และสำคัญที่สุด แต่พวกเรามักไม่รู้ตัวว่า เป็นภูเขา คือ การเห็นผิด และการยึดถือแบบผิดๆ ดังเช่น

ยึดถือ พระพุทธรูปแทนพระพุทธเจ้า นำไปบูชาจนเกิดความยึดติด หากมีผู้อื่นไม่เห็นด้วย ก็ก่อการวิวาทกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยนั้น หรืออย่างละเอียดที่สุด คือ ยึดมั่นในพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อมีหนังอยู่ในประเทศอินเดียเมื่อ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว จนไม่สามารถบรรลุถึงพุทธะองค์จริง ซึ่งเป็นความตื่นรู้ที่อยู่ในตัวเราทุกคน เหมือนคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ไม่เห็นธรรมะ ถือว่าไม่รู้จักตถาคต

ยึดถือ คัมภีร์ พระไตรปิฎกใบลาน แทนธรรมะ ทำให้หลงท่องบ่น จดจำ จนลืมที่จะนำไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดผลที่แท้จริงกับตัวเอง แทนที่จะหลุดพ้น ปล่อยวาง กลับกลายเป็นการยึดติดว่าสิ่งที่ตนรู้นั้นถูกต้อง จนเกิดความอหังการ อุปาทานยึดมั่นถือมั่นไป

ยึดถือฝักฝ่ายนิกาย หรือตัวตนของพระสงฆ์ ทั้งที่พระสงฆ์ก็เป็นเพียงนามสมมติของผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้น บางครั้งเพราะความยึดติดทำให้เกิดความแตกร้าว ทะเลาะวิวาท แบ่งแยกกัน จนหลงลืมความหมายที่แท้จริง เพราะมุ่งแต่ชัยชนะของฝักฝ่ายตน

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pornchai p.
  25 May 12 15:25
  thank you
 • pornchai
  25 May 12 15:01
  thank you
 • เด็กน้อยที่กำลังหัดเดิน
  1 Mar 12 08:45
  การที่มองอะไรที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องต้องพิจารณา ลองมองแบบที่ท่านมอง เห็นอย่างที่ท่นเห็น แล้วชีวิตจะมีความสุข
 • Brianna
  9 Jan 12 00:52
  Hey
 • พนิตตา แซ่เฮ้ง
  25 Dec 11 20:10
  ท่านเป็นพระอริยะจริง ๆ
1 2 3 4