น้ำทาส

น้ำทาส Free!
Page 2 Page 3

       ขออภัยหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีเจตนาตำหนิผู้ดื่มเหล้าผู้หนึ่งผู้ใดเป็นการเฉพาะ ด้วยเจตนาสรรสร้างจรรโลงสังคม ปกป้องเด็ก เยาวชน ให้กำลังใจคนดีของแผ่นดินที่ไม่ดื่มเหล้า ขอให้กำลังใจคนที่กำลังเลิกเหล้า ดีใจที่ได้ตักเตือนให้ผู้คนเลิกเหล้า แต่...เสียดายกับบางคนที่ตักเตือนไม่ได้ ได้แต่เงียบ "ความเงียบไม่ใช่ไม่มีอะไร" ด้วยความเคารพ นับถือ เข้าใจ เห็นใจ รังเกียจเหล้าแต่ไม่รังเกียจคนดื่มเหล้า

หนังสือ น้ำทาส เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการสังคมดีไม่เหล้า(ต่อเนื่อง)
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • เพชรดินฟ้า ดิศโยธิน
    30 Mar 15 15:36
    เนื้อหาดีมาก ควรใช้รณรงค์ช่วงสงกรานต์ เพื่อสนับสนุนมติ ครม.ออกกฏเหล็กสงกรานต์
1