สัญญารักทวงใจ

สัญญารักทวงใจ
Page 2 Page 3

 “แต่ห้องนี้เป็นห้องนอนของข้านะกาลัญญุตา” เหมือนว่าเป็นฝ่ายชายหนุ่มเสียเองที่ออกอาการสะเทิ้นอาย เพิ่งรู้เหมือนกันว่าการเสียสติทำให้เธอใจกล้ามากยิ่งขึ้น.
“งั้นนายก็ออกไปนอนที่อื่น ฉันจะนอนที่นี่ นะ...”
“ไม่ได้ดอก ข้าวของสำคัญของข้าอยู่ในห้องนี้มากมายเกินกว่าจะย้ายออกไปไว้ในห้องอื่น ดังนั้นข้าไปนอนที่ห้องอื่นมิได้ดอก”
“แต่ฉันอยากนอนห้องนี้นี่”
“ผู้หญิงที่จะนอนห้องนี้ได้ก็ต้องเป็นเมียข้า”.

******

(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้