ใจเอย

ใจเอย Free!
Page 2 Page 3

เตรียมใจเอาไว้ก่อนว่า “อย่าลืมฉัน” ปัจจุบันนี้คนนั่งสมาธิมากกว่าใช้ปัญญา หลวงพ่อเน้นเสมอว่าถ้าไม่มีหัวข้อคิดเตรียมไว้พร้อม นั่งสมาธิไปก็สูญเปล่า ข้อมูลประวัติส่วนตัวก็เป็นสิ่งสำคัญ หลวงพ่อได้บอกวิธีการใช้ปัญญาพิจารณาและตัวอย่างไว้อย่างพร้อมมูลใน “ใจเอย”(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    9 Oct 14 16:48
    สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณหลวงพ่อทูล
1