เหมือนภูเขา [วศิน อินทสระ]

เหมือนภูเขา [วศิน อินทสระ] Free!

อ.วศิน เขียนเรื่องนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคน  
ผู้ร่วมทุกข์ด้วยกัน ต้องประสบกับสุขบ้าง ทุกข์บ้าง 
นินทาบ้าง สรรเสริญบ้าง เป็นธรรมดาโลก 
ถ้าเราทำจิตให้มั่นคง ไม่หวั่นไหว ประดุจภูเขาใหญ่ 
ยืนทะมึนมั่นคงอยู่   พายุร้ายของชีวิตก็จะผ่านพ้นไปเอง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์วศิน

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้