พุทธวจน สาธยายธรรม ฉบับปรับปรุง (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล)

พุทธวจน สาธยายธรรม ฉบับปรับปรุง (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล) Free!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Kob Over
  11 May 18 16:56
  สาธุ
 • สุกัญญา
  11 Sep 15 14:57
  ขอบคุณค่ะ
 • Narongrit
  22 Jun 15 19:59
  เป็นบุญที่ได้สาธยายธรรมแท้ของพระพุทธเจ้า สาธุ สาธุ สาธุ
 • Jinsugee
  31 Jan 14 23:00
  ขอบคุณค่ะ
 • พุทธศาสนิกชน
  8 Oct 13 16:23
  สุดยอดที่ชาวพุทธควรนำไปปฏิบัติตามหลักของศาสดา หลงทางตั้งนาน ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดให้ชาวพุทธทั้งหลาย
1 2