ของขวัญแห่งชีวิต [พระไพศาล]

ของขวัญแห่งชีวิต [พระไพศาล] Free!
Page 2 Page 3

       ของขวัญอันประเสริฐยิ่งนั้น  ไม่มีใครสามารถมอบให้แก่เราได้  แท้จริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วกับเรา แต่จะมีความหมายอย่างแท้จริง ก็ต่อเมื่อเรารู้จักใช้ประโยชน์หรือต่อยอดให้เกิดความดีงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป  หาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ดูเหมือนไร้ค่าหรือถูกมองข้ามไป  ขณะที่ทรัพย์ ยศ อำนาจ หรือสิ่งที่ฉาบฉวยผิวเผินทั้งหลาย กลับเป็นที่หมายปอง หรือถูกยกให้มีความสำคัญขึ้นมาแทน 
       ของขวัญอันประเสริฐของชีวิตนั้นได้แก่อะไร  คำตอบมีอยู่แล้วในหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้   เมื่อได้อ่านแล้ว ท่านย่อมมองเห็นได้เองว่า ไม่ว่ายากดีมีจน อยู่ในสถานะใด เราแต่ละคนล้วนมีสิ่งทรงคุณค่าไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ไม่มีใครต่ำต้อยกว่าใคร  กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว ชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากหรือน้อย ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ของขวัญที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์เพียงใดต่างหาก

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของพระไพศาล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • JaJa Anyarat
    10 Jul 16 14:56
    ขอบคุณมากค่ะ
  • ออ
    5 May 14 15:07
    ดีครัย
1