เรื่องเรือง เรื่องโรย [ชยสาโร]

เรื่องเรือง เรื่องโรย [ชยสาโร] Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 2.75 MB
  • 26 ธ.ค. 2556
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       "..พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่ไหน พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดวาอาราม พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ในตู้พระไตรปิฎก พุทธศาสนาไม่ได้อยู่ที่สถาบันสงฆ์อย่างเดียว พุทธศาสนาอยู่ที่กายอยู่ที่วาจา อยู่ที่ใจของชาวพุทธทุกคน เราทุกคนมีส่วน และมีสิทธิ์ในการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา.."

ธรรมเทศนาแสดง ณ มูลนิธิมายาโคตมี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี     
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้