ธรรมะ 3D คิดดี-ทำดี-พูดดี

ธรรมะ 3D คิดดี-ทำดี-พูดดี Free!
Page 2 Page 3

คิดดี - ทำดี - พูดดี
สามอย่างนี้คือยอดธรรมนำศุขศานติ์
เป็นกุศลผลบุญเกื้อหนุนนาน 
ถึงนิพพานแดนมหานิพพานัง 
มีสติ-รู้ตัวอยู่ทั่วพร้อม 
นำจิตน้อมงดงามในความหวัง 
นิ่งและรู้เท่าทันอันรัก-ชัง 
สุข-ทุกขังรู้แล้วค่อยปลดปล่อยวาง
"คิดดี-พูดดี-ทำดี"....มีสติ 
สมาธิ-เกิดปัญญาเปิดฟ้าสาง
รุ่งอรุณเมฆหมอกพ้นจากหนทาง 
แสงสว่างส่องกลางจิตนิจนิรันดร์ 
"จิตเห็นจิต"สิ้นหวงห่วงพบดวงแก้ว
ผ่องเพริศแพรวแวววามดั่งความฝัน 
ปล่อยดวงจิตอิสระ-วาง-ละมัน 
ปัจจุบันเท่านั้นมีที่สนใจ...... 
อดีต-อนาคต ลืมปลดทิ้ง 
เพราะเป็นสิ่งไม่ควรคิดพิศมัย 
ทำหน้าที่ไม่ย่อ ท้อมุ่งต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้