การปิดอบายได้มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใด

การปิดอบายได้มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์ใด Free!
Page 2 Page 3

“..ผู้ที่ทำความดี เช่น รักษาศีล ๕
เจริญกุศลกรรมบถ บำเพ็ญบุญกุศลต่างๆ
ก็จะได้เกิดอยู่ในสุคติภูมิ
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์
อย่างทีี่่เราเกิดมานี้เรียกว่าเกิดในสุคติภูมิ
เป็นภูมิที่มาดี มาด้วยบุญกุศล..”

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดอยุธยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • เอก
  8 Feb 14 20:41
  ดีมากครับ
 • boon
  2 Dec 13 13:51
  thank you
 • Jinsugee
  22 Nov 13 22:38
  ขอบคุณค่ะ
1