แนวทางการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช วาซคิวเซ่ ( Procambarus Vasquezae )

แนวทางการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช วาซคิวเซ่  ( Procambarus Vasquezae )

เป็นบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช วาสคิวเซ่ ( Procambarus Vasquezae ) ที่ถือว่าเป็นกุ้งเครย์ฟิช ที่มีความน่าสนใจในการนำมาเลี้ยงรวมในที่เลี้ยง ที่สามารถจะมีปลา หรือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆต่างได้ รวมทั้งพืชน้ำต่าง ๆซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างไปจากุ้งเครย์ฟิชชนิดอื่นๆครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้