มีสติ รู้สึกตัว

มีสติ รู้สึกตัว Free!
Page 2 Page 3

มีสติ รู้สึกตัว
ธรรมเทศนา ก่อนพิธีเปิดนิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ
“จิด-ตระ-ธานี เกิด จุติ ๑ วาดเส้น”
โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
เรียบเรียงโดย จิด-ตระ-ธานี

ชุด “ธรรมะ How to.?” เล่มที่ ๑ : ฉบับธรรมทาน

ส่วนแรกของหนังสือ เป็นธรรมบรรยายในหัวข้อ “มีสติ รู้สึกตัว”
ส่วนที่สองเป็นผลงานศิลปกรรมของศิลปินรับเชิญ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับมืออาชีพ ผลงานของ จิด.ตระ.ธานี และผลงานของสมาชิก
กลุ่ม “วาดเล่นๆ กับจิด.ตระ.ธานี” www.jitdrathanee.com/Learning

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้