วารสาร สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 2556

วารสาร สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 2556 Free!
Page 2 Page 3
 • 56 หน้า
 • 18.78 MB
 • 24 ต.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Health) ยังคงยืนหยัดและนำเสนอบทความวิชาการที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอข้อมูล สาระ และแง่คิดที่เป็นประโยชน์ เพื่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานสาธารณสุขในทุกระดับพิจารณานำไปประยุกต์ให้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ การบริหารจัดการ และการสื่อสารทำความเข้าใจ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยในฐานะเจ้าของปัญหา เจ้าของสุขภาพ ผู้ซึ่งมีอำนาจและสิทธิ์หน้าที่โดยสมบูรณ์ตัดสินใจเพื่อการมีสุขภาพดีของทั้งตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชนของตนอย่างยั่งยืนตลอดไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ชัช
  19 Jan 16 09:58
  น่าสนใจดี
1