คู่มือการดำเนินงาน สาธารณภัย

คู่มือการดำเนินงาน สาธารณภัย Free!
Page 2 Page 3
 • 63 หน้า
 • 29.39 MB
 • 24 ต.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

แต่ละปีประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบจากการเกิดสาธารณภัย ตามความรุนแรงของสภาพปัญหา ที่มีความแตกต่างกันตามประเภขของสาธารณภัย อนึ่ง ผลกระทบที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หกามีจากจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นางสาวกมลทิพย์ มูลนา
  4 Aug 17 09:09
  5
1