ประกันใจ

ประกันใจ Free!
Page 2 Page 3

       เราต้องเข้าใจก่อนว่าที่เราเหนื่อย เราทุกข์ เราสุข หรือว่าเรามีความรู้สึกต่างๆ ได้นั้น ไม่ใช่มาจากตัวเราทั้งตัว แต่มาจากใจเรา
       เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ทำความรู้จักกับใจของเรา แล้วจัดสรรทิศทางทำประกัน ทำภูมิคุ้มกันให้กับใจแล้ว ชีวิตของเราทั้งชีวิตก็ระเหเร่รอน ถึงจะมีบ้านอยู่ กายจะมีความสุข ใครๆ จะบอกว่าเรามีหลักมีฐานดี แต่จริงๆ ใจของเราอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้ เพราะไม่รู้ทิศทางที่จะไป..  เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราก็มาทำประกันใจของเราเอาไว้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้