ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย

ฉันจะกัดคุณเป็นคนสุดท้าย
Page 2 Page 3

รวมเรื่องสั้นชุด เรื่องสั้นรางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ เป็นรวมเรื่องสั้นทั้งหมด ๑๖ เรื่อง ซึ่งมีความหลากหลายทางเนื้อหา รูปแบบและแตกต่างในด้านกลวิธี รวมทั้งการใช้ภาษา แต่มีเอกภาพเดียวกัน คือ ความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองของนักเขียนแต่ละคนในการสร้างสรรค์งาน

อนึ่งในรวมเรื่องสั้นครั้งนี้นอกจากจะนำเอาผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันแล้ว  ยังนำบทวิจารณ์เรื่องที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบชิงชนะเลิศมารวมไว้อีกด้วย

ที่สำคัญคือมีบทความเกี่ยวกับการวิจารณ์วรรณกรรมโดยศิลปินแห่งชาติ  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์  ให้เกียรติตีพิมพ์เผยแพร่มาพร้อมกันนี้




(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้