มากกว่าหนึ่งวัน

มากกว่าหนึ่งวัน Free!
Page 2 Page 3
  • 132 หน้า
  • 7.19 MB
  • 2 ก.พ. 2557
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ ‘มากกว่าหนึ่งวัน’เล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางที่รวบรวมความคิดความรู้สึกของบุคคลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่ร่วมเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของระบบงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดพลังงานเชิงบวกในการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้แต่ชุมชนของตนเองนั่นถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว แต่รูปธรรมของงานจิตอาสาคงเกินกำลังความสามารถของหนังสือเล่มนี้
       จิตอาสาจะเกิดได้ คุณ –ผู้กำลังอ่านมาถึงบรรทัดนี้ มีส่วนสำคัญที่สุด ไม่ต้องรอภาครัฐหรือใคร เริ่มที่ตัวเอง แม้จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันก็ตาม

หนังสือโดยการสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3)
จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้