คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ (ฉบับพิเศษและราคาพิเศษเพียง 99 บาท) ฉลองยอดขาย 200,000 เล่ม

คดีลอบปลงพระชนม์ ร.๘ (ฉบับพิเศษและราคาพิเศษเพียง 99 บาท) ฉลองยอดขาย 200,000 เล่ม
Page 2 Page 3

- คดีประวัติศาสตร์ ลอบปลงพระชนม์ ร.๘ ฉบับพิเศษ,ราคาพิเศษเพียง 99 บาท ฉลองยอดขาย 200,000 เล่ม - รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ นำเข้าชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ชมรม ชชก.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ทางด้านกฎหมาย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้