อริพิศวาส : ฉบับปรับปรุง

อริพิศวาส : ฉบับปรับปรุง
Page 2 Page 3

เขมวรรษ เกียรติปวริศร์ บอกตัวเองตั้งแต่อายุสิบเจ็ด เขาจะปราบพยศลูกสาวศัตรูให้จงได้
เมื่อเจอกันอีกครั้งในวัยที่เหมาะสม แผนกำราบรักพิทักษ์เธอจึงอุบัติขึ้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้