เทคโนโลยีซีเอ็นซี

เทคโนโลยีซีเอ็นซี
Page 2 Page 3
  • 346 หน้า
  • 7.09 MB
  • 15 ก.ค. 2556
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿175.00 ฿175.00

หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร ตลอดจนฝ่ายบริหารในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับระบบเอ็นซีและระบบซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี ตลอดจนวิธีการจัดการในระบบซีเอ็นซี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้