การส่องสว่าง

การส่องสว่าง
Page 2 Page 3

เป็นหนังสือที่ผู้เรียบเรียงได้ทำการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ วิชาการส่องสว่าง ตามหลักสูตร ปวช.20 (อฟ.695) และ ปวช.24 (ชฟ.215) โดยผู้เรียบเรียงท่านเดียวกันซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาก โดยบทที่ 1-9 สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือประกอบการสอนในระดับ ปวช. ตามหลักสูตรปวช. 30 (ชอฟ. 9302) ส่วนบทที่ 10 เป็นการนำไปใช้งาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้