กลวิทยาศาสตร์

กลวิทยาศาสตร์
Page 2 Page 3

กลวิทยาศาสตร์ในเล่มมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้เด็กๆ รู้จักคิดและใช้เหตุผลในการอธิบายปรากฎการณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เข้าในด้วยสำนวนและวิธีง่ายๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้