ห้องทดลองของดาด้า

ห้องทดลองของดาด้า
Page 2 Page 3

สนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุก เช่นการเกิดแสงเงา  การดึงดูดของแม่เหล็ก ฯลฯผ่านตัวละครดาด้าและเพื่อนๆต่างดาว



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้