การปฏิรูปที่ดิน ป่า และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย

การปฏิรูปที่ดิน ป่า และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย Free!
หน้ารอง 1
 • 138 หน้า
 • 21.50 MB
 • 16 พ.ค. 2556
 • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ การปฏิรูปที่ดิน ป่า และน้ำ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทย เล่มนี้จำเพาะเจาะจงไปที่การประมวลข้อมูลด้านดิน ป่า และนํ้า อันเป็นฐานทรัพยากรต้นทางของการสร้างความมั่นคงอาหารของชุมชนเกษตรกรรมและของประเทศพร้อมทั้งเผยให้เห็นพัฒนาการนโยบาย ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อฐานทรัพยากร และข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆ ในการที่จะสร้างความมั่นคงอาหารผ่านการปฏิรูปที่ดิน ป่า และนํ้า

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • อาทิตยา
  18 Apr 15 13:55
  ขอบคุณมากค่ะ
 • boon
  16 May 13 13:57
  thank you
1