การประยุกต์ใช้กลไกทางการเงินไบโอไรท์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประยุกต์ใช้กลไกทางการเงินไบโอไรท์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี Free!
Page 3
  • 24 หน้า
  • 7.08 MB
  • 10 พ.ค. 2556
  • ประทีป
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

งานวิชาการ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้