น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการด้านการบริโภคที่เหมาะสม

น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการด้านการบริโภคที่เหมาะสม Free!
Page 2 Page 3
 • 128 หน้า
 • 3.42 MB
 • 15 พ.ค. 2556
 • คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือ “น้ำตาล สุขภาพและการจัดการด้านการบริโภคที่เหมาะสม” เล่มนี้ จัดทำเพื่อเนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ความเจริญทางอุตสาหกรรมและความ มั่งคั่งของสังคมทำให้ลักษณะการกินอาหารของมนุษย์เปลี่ยนไป อาหาร ประเภทคาร์โบไฮเดรตสังเคราะห์ เช่น นํ้าตาล แป้งขัดขาว เป็นอาหาร ที่บริโภคกันในปริมาณสูงและมีความถี่บ่อยครั้งมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ เกิดโรคต่างๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงจากพฤติกรรม การบริโภคที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีกลุ่มนักวิชาการและกลุ่ม องค์กรที่เห็นปัญหาจากการบริโภคนํ้าตาลล้นเกิน ร่วมกันรณรงค์และ เสนอแนะมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และเรียกร้อง ให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบได้แสดงบทบาทในการคุ้มครอง/สนับสนุน ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ให้สามารถลดการบริโภคนํ้าตาลลงถึง ระดับที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้

เว็ปไซค์คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ : www.tnfc.in.th 
Facebook Fanpage : http://www.facebook.com/Thaifoodcommittee
Twitter : https://twitter.com/tnfcsocial(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ศิครินทร์
  8 May 13 10:10
  เป็นหนังสือที่ดี และมีประโยคมากๆคะ
1