เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร

เรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร
Page 3 Page 2

หนังสือเรียนรู้ทุกข์ ได้สุขเป็นกำไร เป็นหนังสือแนะแนวทางการพลิกทุกข์ให้เป็นสุขด้วยปัญญา
หากเรามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต ต่อให้ต้องย่ำแย่สักเพียงใด
ชีวิตก็ต้องมีความสุขรสหวานให้เราได้ลิ้มลองเป็นกำไรชีวิตเสมอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้