ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.56

ไฟฟ้าสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย.56
  • 108 หน้า
  • 12.90 MB
  • 22 เม.ย. 2556
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿69.00

นิตยสารไฟฟ้าสารฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก นายอำนวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้เกียรติสัมภาษณ์ในหัวข้อเรื่อง “พลังงานทดแทน ความท้าทายพลังงานไทย” ซึ่งท่านได้กล่าวถึงหลายประเด็นด้านพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ คือ การที่ประเทศไทยของเราตั้งเป้าเป็น “แบตเตอรี่ของเอเชีย” การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเอทานอลฮับ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และที่สำคัญคือการตั้งเป้าและผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 25% ใน 10 ปี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้